Jak cieszyć się sprawną wentylacją w domu – wentylator wyciągowy

wentylator wyciagowy

W każdym budynku niezbędna jest sprawna wentylacja pomieszczeń. To ona odpowiada za usuwanie powietrza zużytego, wysyconego dwutlenkiem węgla, zanieczyszczeniami i wilgocią oraz za dostarczenie świeżego. Zdarza się jednak, że wentylacja grawitacyjna nie daje sobie z tym rady. Pomocny będzie wtedy wentylator wyciągowy.

Działanie wentylacji grawitacyjnej

Wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna, działa w oparciu o różnicę ciśnień i temperatur, jakie panują w pomieszczeniu i na zewnątrz budynku. Aby doszło do usunięcia zużytego powietrza, świeże musi zostać doprowadzone na przykład nawiewnikami okiennymi. Dodatkowo musi być ono chłodniejsze niż to w pomieszczeniu. Dopiero wtedy powstanie ciąg, który wymieni powietrze.

Wentylacja ta jest niestety niesprawna latem, kiedy na zewnątrz i wewnątrz budynku panują zbliżone temperatury. Zdarza się też, że w kominie dochodzi do powstania ciągu wstecznego (zwłaszcza przy silnych wiatrach), przez co powietrze z dworu jest wtłaczane kominem i kanałem wentylacyjnym do pomieszczenia. A to znaczy, że z domu nie jest usuwane zużyte powietrze.

Wentylator wyciągowy na zwiększenie wydajności wentylacji

Jeśli z jakiegoś powodu wentylacja naturalna w naszym domu zawodzi i mamy problem z pozbywaniem się wilgoci – zamontujmy wentylator wyciągowy. Jest on zasilany energią elektryczną. Ruch wentylatora wymusza obieg powietrza, przez co jest ono zasysane do kanału wentylacyjnego a następnie usuwane kominem poza budynek.

Musimy mieć jednak na uwadze, że taki wentylator jest jedynie usprawnieniem pracy wentylacji grawitacyjnej. Nie rozwiąże jednak wszystkich problemów z nią związanych. Cały czas musimy bowiem pamiętać o zapewnieniu napływu świeżego powietrza do pomieszczeń (wspomnianymi nawiewnikami lub mikrowentylacją). Gdy te dwa elementy będą działać prawidłowo, równie prawidłowo zadziała wymiana powietrza.

Rodzaje wentylatorów wyciągowych

Wentylator wyciągowy można zamontować na ścianie lub w suficie. Pomieszczenia, w których nie ma kanałów wentylacyjnych, można wyposażyć w wentylatory okienne lub ścienno-okienne. Jeśli chodzi natomiast o sposób działania wentylatorów, dostępne są:

  • wentylatory osiowe – ruch powietrza odbywa się wzdłuż osi na której znajduje się wirnik,

  • wentylatory promieniowe – ruch powietrza odbywa się prostopadle do osi, na której zamontowany jest wirnik (stosuje się je, gdy potrzebne jest wytworzenie większego ciśnienia).

Wentylatory mogą być uruchamiane ręcznie, programowane timerem lub uruchamiane czujnikiem ruchu. Niektóre z nich załączają się po włączeniu światła lub gdy wilgotność pomieszczenia przekroczy wskazaną wartość.

Gdzie znajdują zastosowanie wentylatory wyciągowe?

Wentylatory wyciągowe znajdują zastosowanie we wszystkich pomieszczeniach, w których gromadzi się wilgoć, głównie w łazience i kuchni. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wszędzie mogą być one montowane. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo – nasze oraz innych – nie wolno nam montować wentylatora w pomieszczeniach, w których:

  • kanał wentylacyjny jest wspólny dla kilku mieszkań (zakłóciłoby to naturalny ciąg powietrza),

  • znajdują się urządzenia z otwartą komorą spalania, zasilane np. gazem (np. kotły),

  • znajdują się otwarte paleniska, zasilane paliwami (np. w kuchniach z kuchenkami gazowymi z jednym kanałem wentylacyjnym).

Pamiętajmy, aby przestrzegać powyższych zasad. Wentylator wyciągowy ma przecież poprawić wentylację naszych pomieszczeń a nie stwarzać zagrożenie.