Na czym polega serwisowanie separatora Owamat?

serwis separatorow

serwis separatorow

Na prawie wszystkich etapach procesu uzdatniania sprężonego powietrza powstaje kondensat. Występuje on w postaci wodno-olejowej emulsji, która może mieć znaczący wpływ  na jakość produktu. Właściwe jego odprowadzenie jest przede wszystkim sposobem na oczyszczenie sprężonego powietrza, ale także warunkiem ochrony środowiska, której konieczność wynika z przepisów prawnych. Bezpieczne i ekonomiczne odprowadzanie kondensatu gwarantuje zastosowanie separatorów woda-olej Owamat. Ich prawidłowe funkcjonowanie gwarantuje jednak regularnie przeprowadzana konserwacja. O tym, na czym konkretnie polega serwis separatorów, piszemy poniżej.

Jakie czynności obejmuje serwis separatorów Owamat?

Wysoka efektywność separowania wody i oleju zależy głównie od sprawności poszczególnych części instalacji oraz poziomu zanieczyszczenia danego urządzenia. Z tego powodu kluczowe znaczenie ma cykliczna kontrola ścieków, na podstawie której określa się konieczność wymiany filtrów. W przypadku separatorów Owamat kontrolę poziomu ścieków przeprowadza się przy pomocy wzornika optycznego zmętnienia, z kolei filtrów na podstawie wbudowanego wskaźnika zanieczyszczeń. Wymiana filtrów okazuje się niezbędna, gdy weryfikacja ścieków potwierdzi mętność wody lub gdy filtry okażą się zatkane. Warto wspomnieć, że elektronicznie regulowany dren kondensatu BEKOMAT® 20 FM został stworzony specjalnie z myślą o zastosowaniu w połączeniu z filtrami sprężonego powietrza CLEARPOINT®. Oprócz znanych, niezawodnych funkcji odprowadzania kondensatu przez BEKOMAT® niniejsze rozwiązanie wyróżniają inne funkcje jak na przykład zintegrowana funkcja monitorowania okresu użytkowania filtra oraz przesyłanie komunikatów usterek przez styk bezpotencjałowy.  Warto przy tym pamiętać, że gwarancję niezawodności separacji zapewnia wyłącznie wymiana zużytych filtrów na nowy, oryginalny rekomendowany przez producenta separatora cyklonowego. W przypadku separatorów Owamat zaleca się wymianę na filtry Oekosorb. Przegląd serwisowy oferowany przez dostawcę technik sprężonego powietrza BEKO Technologies dotyczy ogólnej oceny stanu technicznego urządzeń oraz prawidłowości funkcjonowania ich poszczególnych elementów. Oprócz wymiany filtrów sprawdza się także węże i końcówki przyłączeniowe. Weryfikacji podlega przede wszystkim ich szczelność. Zarówno podstawowe czyszczenie separatorów, jak i szczegółowy serwis należy zlecać fachowcom przynajmniej raz w roku oraz w każdym momencie, gdy istnieje podejrzenie, że dane urządzenie nie pracuje właściwie.