Które oczyszczalnie przydomowe są najbardziej eko?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w zastępstwie tradycyjnego szamba to ekologiczny sposób odprowadzania nieczystości powstałych w gospodarstwie domowym. Obecnie istnieje kilka rodzajów oczyszczalni. Poszczególne typy różnią się pomiędzy sobą m.in. budową, możliwością odzyskania oczyszczonej wody oraz metodą jej odprowadzania w finalne miejsce zrzutu. Które z dostępnych na rynku rozwiązań są najbardziej ekologiczne? Zapraszamy do lektury artykułu.

Oczyszczalnie ekologiczne

Na obszarach, na których podłączenie budynku do publicznej sieci kanalizacji jest niemożliwe lub zbyt kosztowne z punktu widzenia gospodarza działki, doskonałym rozwiązaniem jest montaż oczyszczalni ekologicznej. Budowa oczyszczalni z drenażem rozsączającym, która często określana jest jako szambo ekologiczne, rozwiązuje problem odprowadzania nieczystości w gospodarstwach domowych z małych miejscowości (poniżej 1000 mieszkańców) położonych na przepuszczalnych i chłonnych gruntach. Co bardzo ważne, oczyszczalnie ekologicznie działają niezależnie od dostępności energii elektrycznej, więc bez problemów mogą być montowane na terenach bez stałego przyłącza elektrycznego.

Oczyszczalnie biologiczne

Kolejnym z popularnych typów przydomowych oczyszczalni są oczyszczalnie biologiczne. Od ekologicznych odróżnia je budowa (mają pięć komór zamiast trzech), a także sposób oczyszczania ścieków. W oczyszczalniach biologicznych zarówno oczyszczanie tlenowe, jak i beztlenowe odbywa się w osadniku gnilnym. Dzięki temu zanieczyszczenia oczyszczane są w około 98% i łatwo wchłaniają się w grunt. W przypadku oczyszczalni ekologicznych tylko pierwszy etap ma miejsce w zbiorniku. Oczyszczanie beztlenowe odbywa się w drenażu. Pozwala to oczyścić ścieki w około 65%.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik firmy EKO-BIO z Łodzi, zajmującej się sprzedażą bio oczyszczalni: Oczyszczalnie biologiczne przeznaczone są dla mieszkańców większych miejscowości (powyżej 1000) oraz właścicieli działek zmagających się z trudnymi warunkami wodno-gruntowymi. Nie oznacza to jednak, że nie można montować ich na gruntach przepuszczalnych. Tam również sprawdzają się bardzo dobrze. Oznacza to, że budowa oczyszczalni tego rodzaju jest rozwiązaniem o wiele bardziej uniwersalnym.

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne to nowość na rynku przydomowych oczyszczalni. Jest to unowocześniona wersja oczyszczalni biologicznych. Odróżnia je od nich zastosowanie dozownika środka chemicznego (siarczanu żelaza), który odpowiada za redukcję zawartego w ściekach fosforu. Dzięki temu pierwiastek ten jest usuwany z wody niemal w całości (około 95%). Pozostałe parametry są praktycznie identycznie. Podobnie jak w przypadku oczyszczalni biologicznych ścieki po oczyszczaniu mogą być ponownie wykorzystane, np. do podlewania trawnika czy roślin ogrodowych.

Które z nich są najbardziej eko?

Wszystkie przedstawione powyżej przydomowe oczyszczalnie ścieków są ekologiczne. Korzystanie z nich nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, ponieważ w odprowadzanych do gruntu ściekach nie znajdują się żadne szkodliwe związki chemiczne zagrażające roślinom. Jakość oczyszczonych ścieków zawsze jest zgodna z obowiązującymi normami polskiego prawa.

Niemniej jednak, z uwagi na zdecydowanie większy procent usuwania nieczystości, a co za tym idzie, możliwość ponownego wykorzystania oczyszczonej wody, z punktu widzenia ekologii lepszym rozwiązaniem jest wybór oczyszczalni biologicznej lub biologiczno-chemicznej. Z drugiej strony oczyszczalnie ekologiczne nie wymagają przyłącza elektrycznego i przez to nie zużywają prądu. To również jest jakiś argument w kontekście ekologii i oszczędności energii. Bez względu na końcową decyzję o typie oczyszczalni, montaż każdego z dostępnych na rynku produktów jest zasadny pod kątem dbałości o środowisko naturalne.