Sprzęty i urządzenia wykorzystywane przy zabezpieczaniu wykopów

budowa domu

budowa domuWiększość wykopów budowlanych wymaga odpowiedniego zabezpieczenia w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pracującym w nich ekipom. Rodzaj zabezpieczenia w postaci konstrukcji oporowych powinien być właściwie dobrany i dostosowany zarówno do głębokości wykopu, jak i rodzaju gruntu. Oprócz tego istotną kwestia jest także wybór odpowiedniego sprzętu. Z naszego artykułu dowiesz się, jakie sprzęty i urządzenia wykorzystywane są prze zabezpieczaniu wykopów budowlanych.

Dlaczego należy zabezpieczać wykopy budowlane?

Zabezpieczenia wykopów to kluczowa kwestia, która ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo ludzi, ale także na całą inwestycję budowlaną. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby właściwie wykonać to zadanie. Niewłaściwe podejście do tej kwestii może stanowić zagrożenie dla ludzi. Z tego powodu wszelkie działania powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie doprowadzić do osypywania się wykopu i zbierania się w nim wody. Co więcej, koniecznie trzeba zabezpieczyć zlokalizowane nieopodal drogi, a także linie kolejowe, które muszą być wyłączone z ruchu na czas prac. W przypadku zbagatelizowania tej kwestii mogłoby dojść do wypadków z udziałem pracowników, a także osób postronnych.

Kwestie zabezpieczania wykopów są również uregulowane odpowiednimi przepisami. Prawo zwalnia z tego obowiązku jedynie wykopy do 1 metra w gruntach twardych, gdzie nie ma obciążenia. Istnieje też taka możliwość dotycząca wykopów do 2 metrów głębokości, jednak muszą potwierdzać ją badania gruntu wraz z raportem geologiczno-inżynierskim. W pozostałych przypadkach istnieje obowiązek zabezpieczenia wykopu. Aby przeprowadzić te działania właściwie, należy użyć profesjonalnego sprzętu, którego dobór powinien być dostosowany do okoliczności i sposobu zabezpieczenia. Nie sposób wymienić wszystkich sprzętów i urządzeń, które wykorzystywane są do zabezpieczania wykopów, charakteryzuje się on bowiem dużą różnorodnością. Najczęściej są to jednak palownice, samokroczące prasy hydrauliczne oraz wibromłoty.

Palownica

Palownice są to specjalne urządzenia przeznaczone do wiercenia w gruncie otworów o sporej średnicy oraz umieszczania w nich pali. Początkowym etapem prac jest precyzyjne ustawienie palownicy i przygotowanie świdra. Do głowicy roboczej dostarczającej moment obrotowy powinna zostać podłączona pompa, która będzie podawała mieszankę. Po ustawieniu świdra rdzeń jest wypełniany mieszanką, a urządzenie rozpoczyna jego zagłębianie. W większości przypadków podczas pracy z podłoża jest usuwana pewna ilość materiału, który może być odbierany ręcznie albo automatycznie, w zależności od typu wykorzystywanego urządzenia. Palownice mogą być także wyposażone w bezrezonansowy wibromłot wysokiej częstotliwości. Niektóre z ich rodzajów służą do podwiercania gruntów bardzo spoistych, a także do podawania grodzic. W zależności od zastosowanej technologii pale mogą być wbijane lub wkręcane. Urządzenia tego typu działają w oparciu o hydrauliczną technologię i są one zdolne do pracy w różnych warunkach. Ich maksymalna siła naciskowa może wynosić nawet 1200 ton.

Samokroczące prasy hydrauliczne

Wciskarki hydrauliczne działają w oparciu o mechanizm prasy hydraulicznej. O zasadę jej działania zapytaliśmy przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Prasa hydrauliczna jest to urządzenia zwielokrotniające siłę nacisku, dzięki wykorzystaniu zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym. Prasy wykorzystywane są w zabezpieczaniu wykopów przede wszystkim podczas tworzenia konstrukcji oporowych. Z ich pomocą najczęściej wykonuje się ścianki z grodzic stalowych.

Innowacyjne prasy hydrauliczne to urządzenia samokroczące. Ich konstrukcja opiera się na zastosowaniu zamocowanych wcześniej profili startowych, które powodują, że maszyny przemieszczają się samodzielnie. Minimalizuje to konieczność użycia dźwigu, który jest potrzebny jedynie podczas unoszenia poszczególnych elementów. Urządzenia tego typu wykorzystuje się na terenach zurbanizowanych, w których konieczne jest zminimalizowanie emisji drgań i hałasu, ich działanie umożliwia bowiem ograniczenie wibracji. Doskonale sprawdzają się także na podłożu, które wyklucza użycie ciężkiego sprzętu.

Wibromłoty

Ostatnią z najczęściej używanych maszyn podczas zabezpieczania wykopów są wibromłoty. Ich zadaniem jest redukcja gruntu, którą można uzyskać dzięki wibracjom. W trakcie pracy wibromłot poprzez mechanizmy mimośrodowe znajdujące się w skrzyni przekładniowej, wprawiany jest w jednokierunkowe drgania pionowe. Te z kolei przenoszone są na element pogrążany lub wciskany za pomocą zacisków hydraulicznych. Urządzenia tego typu służą głównie do pogrążania w ziemi oraz wyjmowania grodzic stalowych, profili, stalowych rur oraz pali. Charakteryzują się amplitudą drgań, a także wysokim momentem bezwładności. W przeciwieństwie do pras hydraulicznych, mogą zagrażać sąsiadującym budynkom. Z tego powodu używa się ich głównie w terenach niezurbanizowanych. W ich przypadku najlepiej zdecydować się na metodę wibracyjną przy pomocy bezrezonansowych wibromłotów wysokiej częstotliwości wraz z monitoringiem drgań na sąsiednią zabudowę w czasie rzeczywistymi.

Właściwe zabezpieczenie wykopów to najważniejsza kwestia związana z bezpieczeństwem pracowników i powodzeniem inwestycji budowlanej. Z tego powodu zadanie to warto powierzyć profesjonalnej firmie, która dzięki zastosowaniu sprzętu najnowszej generacji przeprowadzi prace szybko, a przede wszystkim skutecznie.